Temperatur

Temperatur är en fysikalisk storhet och ett mått på det som vanligtvis uppfattas som värme och kyla. Temperatur kan mätas med många olika typer av givare, Termistor, Pt-100, Pt-1000, Termoelement, analoga kretsar och även digitala kretsar.